Со награди и признанија за најдобрите читатели, рецитатори, автори на лични творби и краснописи, го чествувавме патрониот празник