Откриј ја Вселената

Читањето на оваа книга може да ја разбудат во тебе желбата да станете астронаут или, пак, ќе ја разбудат првата искра на една нова страст