RABOTILNICA 1 - Библиотеката „Борка Талески“ учесник во Еразмус + проект за поголема писменост на учениците

Библиотеката „Борка Талески“ учесник во Еразмус + проект за поголема писменост на учениците

Автор: Моника Талеска – директор (библиотекар) Градската библиотека „Борка Талески“ е дел од проектот Еразмус+ со наслов „Унапредување на писменоста и усвојување на странските јазики

ПОВЕЌЕ »
RABOTILNICA 1 - Библиотеката „Борка Талески“ учесник во Еразмус + проект за поголема писменост на учениците

Библиотеката „Борка Талески“ учесник во Еразмус + проект за поголема писменост на учениците

Автор: Моника Талеска – директор (библиотекар) Градската библиотека „Борка Талески“ е дел од проектот Еразмус+ со наслов „Унапредување на писменоста и усвојување на странските јазики

ПОВЕЌЕ »