Ценовник на услуги

• Годишна (од датумот на зачленување) 250 денари за возрасни
• Годишна за студенти, средношколци, основци и деца (од датумот на зачленување) 200 денари
• Семеен пакет (за 2 лица) 350 денари (вкупно)
• Семеен пакет (за повеќе од 2 лица) 400 денари (вкупно)
• Групна (за повеќе од 10 лица) 100 денари / лице
• Месечна членарина 100 денари
• Тримесечна членарина 150 денари
• Еднократна услуга 50 денари

• 5 денари по примерок (за секоја книжна единица амортизација)

• 1 денар / ден

• Прво – 20 дена по истечениот рок 30 денара
• Второ – 40 дена по истечениот рок 60 денари
• Трето – 60 дена по истечениот рок 120 денари

• Продолжување на зајмување 5 денари / примерок

• Резервација на книги 10 денари /примерок

• Месечно 300 денари
• Дневно 50 денари

• А4 еднострано 3 денари
• А4 двострано 4 денари
• А3 еднострано 4 денари
• А3 двострано 6 денари
• A5 еднострано 2 денари
• А5 двострано 2 денари

• Страна – црно – бело 5 денари
• Страна – во боја 10 денари

• Документ 10 денари страна
• Фотографија 10 денари страна

• LCD проектор 2000 денари целодневно
• LCD проект 1000 денари
• Платно за проектирање 500 денари
• Изнајмување на простор за викенд 4000 денари (голема сала)
• Изнајмување на простор за викенд 3000 денари (простор пред пултот за околу 20-30 гости)
• Изнајмување на простор (голема сала) во работен ден 3000 денари
• Изнајмување на простор (пред пултот) во работен ден 1500 денари
• Изнајмување на простор за писатели и поети дебитанти (промоција на првенче) – БЕСПЛАТНО

ПР услуга од сфера на култура
• Евент на сајтот – 500 денари
• Флаери со дизајн и печат – 2000 денари
• Банер (дизајн и печат) – 5000 денари
• Модератор – 1000 денари 1 час
• Рецензија за книга – 3000 денари
• Рецензија на книга – 6000 денари (за постручни и обемни дела)
• Медиумска организација – 1000 денари
• Озвучување – 2500 денари

• За загубена книга или друг библиотечен материјал корисникот е должен да донесе идентичен примерок со изгубениот или да ја плати вредноста на изгубениот материјал.
• За оштетена книга од која недостигаат страници, корисникот е должен да купи нова книга или да плати отштета во вредност на книгата.
• За оштетена книга (чкртана, подвлекувања, потшипува, изводенета, извалкана …) корисникот отштета во висина на 50% од вредноста на книгата.

За изгубена членска карта и издавање нова на корисникот му се наплаќаат 30 денари.