А зошто ?

Со секое “А зошто?” стануваме собирачи на знаењ.