Нина

Едно девојче со нежен изглед и бистар ум со полет го прифаќа предизвикот вечен на борбата меѓу Доброто и Злото: нејзината огромна љубов кон животот и бескрајното љубопитство стануваат оружје за разбирање, а потоа и за совладување на Светот на темнината, за да се отвори простор за Светот на светлината.

Во тој свет само фантазијата и магијата можат да создадат стварност…